Support og retur

Support

Selv om vi gjerne skulle ha hjulpet alle må vi dessverre fokusere på kunder som har handlet av oss. Vi har derfor kun anledning til å gi support på varer som er kjøpt hos oss. Har du kjøpt varen et annet sted må du nok dessverre kontakte dem for å få hjelp.

Fulgte det brukerveiledning med produktet kan vi varmt anbefale at du tar en titt i den før du kontakter oss.

Hvis mulig foretrekker vi at du kontakter oss pr. email. Vi får da anledning til å undersøke det som undersøkes må innen vi svarer og du får i siste ende bedre hjelp. Mottar vi din email på hverdager skal svartid alltid være under 1 døgn - som oftest under 2 timer.

Retur

Om supporthenvendelsen ikke lot seg løse via email eller telefon og du ønsker å returnere varen til oss for reklamasjon er det selvsagt full muliget til det. Det vi dog ber om er at du kontakter oss først og avtaler detaljer rundt innsendingen. På den måten får vi hjulpet det bedre når vi mottar varen i retur.

Varer som blir konstatert å ha feil som ikke skyldes brukerfeil vil selvsagt bli reparert eller erstattet kostnadsfritt for deg som kunde. Utlegg du har hatt i frakt vil bli refundert.

Varer som blir konstatert ikke å ha feil - eller feilen skyldes brukerfeil - blir vi dessverre nødt til å fakturere med kr. 250,- for å dekke våre utgifter til testing og feilsøking. I tillegg kommer frakt frem og tilbake som du må betale selv.

Vi gjentar derfor viktigheten av å kontakte oss innen du returnerer varen.

Vi oppfordrer på det sterkeste at du returnerer varen(e) som Norgespakke eller Mypack fremfor vanlig brev så pakken både er forsikret og kan spores.

Returpakker sendt i oppkrav blir ikke hentet.